درباره ایساپارس و یاقوت سرخ پادیز

  • کشاورزی قراردادی
  • آموزش کشاورزان برای تغییر
  • استاندارد سازی روش های فرآوری
  • ایجاد زیرساخت های لازم
  • تحقیق و توسعه
  • برند سازی و بازاریابی

شرکت یاقوت سرخ پادیز با هدف بازآفرینی زنجیره ارزش زرشک بیدانه قرمز ایرانی بمنظور ارتقای معیشت باغداران زرشک تاسیس شده است.

زرشک بیدانه قرمز که بیش از ۹۸٪ آن در استان خراسان جنوبی تولید می شود،انحصارا در ایران تولید می شود و توسعه فروش آن در بازار بین الملل فرصت ویژه را برای باغداران ایران و خراسان جنوبی فراهم می کند، به همین دلیل این محصول در مرکز توجه فعالیت های این مجموعه قرار دارد.

درباره ما ایساپارس ۲
درباره ما ایساپارس ۲
تیم کاری ایساپارس
تیم کاری ایساپارس