دانشجویی

اولین استارت آپ دانشجویی دانشکده امام خمینی قاین با همکاری شرکت ایساپارس – تجلی خلاقیت و خودباوری

اولین استارت آپ دانشجویی دانشکده امام خمینی قاین با همکاری شرکت ایساپارس – تجلی خلاقیت و خودباوری
رویداد های استارت آپی دانشجویی، تجلی خودباوری و شروع فرایند بلند مدت کارآفرینی این روزها اسم استارت آپ ها را بسیار زیاد می شنویم، استارت آپ های تک شاخ،‌ استارت آپ های خدماتی، استارت آپ های محصول محور و بسیاری عنوان استارت آپی دیگر، این عنوان این روزها بار سنگین اشتغال زایی بسیاری از جوانان و دانشجویان  این مرز و بوم رو به دوش می کشه و مسئولین در رده های بالا از شنیدن آمار اشتغال زایی استارت آپ ها ذوق می کنند و آرامش می یابند. اما چطور می شود که جوان ها، دانشجوها و خیلی از مواقع با تجربه های حوزه اشتغال دور هم جمع می شوند و شروع به خلق ثروت و اشتغال می کنند. به ظاهر همه چیز از استارت آپ ویکند...
ادامه مطلب