اخبار

اولین استارت آپ دانشجویی دانشکده امام خمینی قاین با همکاری شرکت ایساپارس – تجلی خلاقیت و خودباوری

اولین استارت آپ دانشجویی دانشکده امام خمینی قاین با همکاری شرکت ایساپارس – تجلی خلاقیت و خودباوری
رویداد های استارت آپی دانشجویی، تجلی خودباوری و شروع فرایند بلند مدت کارآفرینی این روزها اسم استارت آپ ها را بسیار زیاد می شنویم، استارت آپ های تک شاخ،‌ استارت آپ های خدماتی، استارت آپ های محصول محور و بسیاری عنوان استارت آپی دیگر، این عنوان این روزها بار سنگین اشتغال زایی بسیاری از جوانان و دانشجویان  این مرز و بوم رو به دوش می کشه و مسئولین در رده های بالا از شنیدن آمار اشتغال زایی استارت آپ ها ذوق می کنند و آرامش می یابند. اما چطور می شود که جوان ها، دانشجوها و خیلی از مواقع با تجربه های حوزه اشتغال دور هم جمع می شوند و شروع به خلق ثروت و اشتغال می کنند. به ظاهر همه چیز از استارت آپ ویکند...
ادامه مطلب

پیام رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و اهمیت آن

شعار روز جهانی مالکیت معنوی سال 2018، " سرعت را افزایش دهید: بانوان، خلاقیت و نوآوری" پیام ریاست سازمان جهانی مالکیت معنوی، فرانسیس گری به مناسب روز جهانی مالکیت معنوی امسال تم روز جهانی مالکیت معنوی ما: " سرعت را افزایش دهید: بانوان، خلاقیت و نوآوری" است. این مسئله فوق العاده مهم است. به همین دلیل است که امروز ما دستاوردهای استعدادها ، مخترعان و نوآوران زن در سراسر جهان را جشن می گیریم.اما کارهای بسیاری برای انجام دادن داریم. آمار موجود نشان می دهد که سطح مشارکت زنان در نوآوری و خلاقیت بسیار کمتر از آقایان است. این برای زنان و برای جامعه ما فقدانی بزرگ و ناعادلانه است،در حالی که برای حل مشک...
ادامه مطلب