نویسنده : سید ایمان فیض بخش

حضور نمایشگاهی

حضور نمایشگاهی
شرکت ایساپارس همه ساله در نمایشگاه های متعددی حضور می یابد، هدف از شرکت در این نمایشگاه ها معرفی و شناسایی هد برداشت زرشک تولید شده این شرکت و آشنایی با آخرین دستاوردهای دیگر پژوهشگران و محققان کشور می باشد که در صورت بکارگیری در این منطقه می تواند باعث توسعه و آبادانی و حفظ ارزش های موجود و بهره برداری بیشتر از زیرساخت ها گردد.برخی از نمایشگاه هایی که شرکت در سالهای اخیر در آنها حضور داشته به قرار زیر است :   نمایشگاه هفته پژوهش، آذر ماه 95، بیرجند نمایشگاه گیاهان دارویی، گل ها و گیاهان معطر، شهریور 96، مصلی تهران نمایشگاه توانمندی های پژوهشی استان خراسان جنوبی، آذر ماه 96 ،ب...
ادامه مطلب